CASES

 

CASES

CASES VAN CIM7

Groot themapark met verblijfsmoglijkheden

Bijna iedere Nederlander is wel eens in een themapark geweest. Maar wat was de laatste keer en is er ook wel eens overnacht in de bungalows?
Een groot deel van de gasten is geregistreerd en heeft toestemming gegeven om informatie te sturen.

Frequent worden nieuwsbrieven verstuurd met leuke informatie over het park en met aantrekkelijke aanbiedingen. Maar hoe kunnen ze meer gedifferentieerd communiceren, zodat de gasten beter passende informatie en aanbiedingen ontvangen?

In stappen wordt toegewerkt naar een meer selectieve benadering. Eerst op basis van segmentindelingen, later op basis van leeftijd en gezinsfase en nu werken we aan een combinatie van deze met een voorspelde bezoekfrequentie.
De meer gedifferentieerde communicatie leidt tot een grotere interesse bij de klant en een hogere bezoekfrequentie of een bezoek aan één van de verblijfsmogelijkheden van het themapark.

Maak een afspraak
Stuur mail

Wereldspeler op het gebied van consumenten elektronica

Op basis van transactiegegevens en gedragsgegevens worden aan de klanten een klantwaarde en een toekomstige klantwaarde toegekend. Daarbij wordt ook door middel van ‘recommender algoritmes’ per klant de productcategorieën met de hoogste ‘probability to buy’ voorspeld en de hoogte van score binnen die categorie.

Daarmee kan niet alleen veel gerichter met de klanten worden gecommuniceerd, maar kan er zelfs gevarieerd worden in de diepte van de aanbieding. Met conversies van 4 tot 5 keer hoger dan bij generieke aanbiedingen.

Grote autofabrikant en dealerorganisatie

De beleving van de auto in de ogen van de klant is samengesteld uit een product en de service er omheen. Dus zowel de prestaties van het merk als van de dealer zijn voor de klant (particulier of zakelijk) van belang.

In het klantwaarde model worden zowel de auto in alle verscheidenheid als de belangrijkste dealerservicecomponenten in kaart gebracht, zowel per auto als per klant. Daardoor is sturing op die componenten die de hoogste klantwaarde en klantwaardering creëren mogelijk. En het geeft ook tal van mogelijkheden door benchmarking.

Ook is een predictive model ontwikkeld wat inzicht geeft in welke auto’s waarschijnlijk verkocht gaan worden of welke auto’s om andere redenen niet meer in de dealerwerkplaats dreigen terug te komen.
Momenteel worden deze modellen verrijkt met ‘machine tot machine data’.