met (big) data scherp klantinzicht creëren

gericht effectieve acties doen

hogere klantbeleving & klantwaarde

CIM7 helpt bij de realisatie

CIM7 helpt bij big data

Uw klant beter bedienen met (big) data

Met (big) data is het mogelijk om met scherpere inzichten de klanten beter te bedienen en daarmee zowel de waarde voor de klant als de klantwaarde voor de organisatie te verhogen.

CIM7 helpt organisaties dit snel en effectief (earning while learning) te realiseren. Wij beschikken over expertise en ervaring zowel op het functionele niveau (marketing, communicatie, data-analyse en modellering) als op het technische niveau (datastreaming, data quality, dataplatforms, (cloud) processing, machine learning).

De beste proposities voor uw klanten

Gebaseerd op data en researchresultaten bouwen we met u een structuur waarmee u klantinzichten creëert en deze vertaalt in acties met meetbare resultaten. Zo weten we dat al onze klanten fraaie resultaten scoren. Die klantinzichten zijn de basis voor het bedienen van de klanten met de beste proposities, via de juiste kanalen met de mooiste dialoog. Kortom maximalisatie van de relatie tussen klant en organisatie/merk.
De Customer Journey in de praktijk gebracht.

ACTUEEL
  • CIM7 helpt bij big data

Nieuwe site CIM7

Data-gedreven marketing succesvol realiseren. Elke dag werken we keihard voor onze klanten om hun marketing [...]

CUSTOMER INSIGHT: WAT LEVERT HET OP
LEES MEER
MEER OVER CUSTOMER INSIGHT EN PREDICTIVE MARKETING
LEES MEER
HOE PAK JE HET AAN
LEES MEER
SAMEN MET CIM7
LEES MEER

RESULTAAT

RESULTAAT

WAT LEVERT CUSTOMER INSIGHT OP

Behaalde meetbare resultaten met CIM7

  • Een ‘durable’ fabrikant communiceert op basis van voorspelde koopintenties per productcategorie. Klanten ontvangen 50% minder boodschappen en de conversie ligt 155% hoger.
  • Klanten met een voorspeld hoog churn-risico krijgen tijdig een beter passend aanbod waardoor het klantverlies wordt met 32% verlaagd.
  • De conversie van potentiële klanten (B2B markt) naar klant is 180% hoger, door een beter passende propositie en een effectievere inzet van de marketing- en salestools.

Stappen naar optimale klantwaarden

Hogere waardering klant en hogere klantwaarde

(Big) data maken het mogelijk niet langer te acteren op basis van klantinzicht en een generieke customerjourney, maar te acteren op basis van KLANTEN-inzicht en hun specifieke journey. Dus per klant een conversatie initiëren die optimaal is afgestemd op de beleving van de klant.
De klant wil graag aangesproken worden met relevante informatie (aanbieding, service, advies), maar verwerpt in toenemende mate niet-relevante communicatie. Klantgerichte communicatie levert een hogere waardering op van klanten (Customer Experience).
Gevolg hiervan voor de organisatie: een hogere klantwaarde (Customer Value) en een effectievere besteding van budgetten.

Stapsgewijs effectiever in uw tempo

Dat klinkt mooi in theorie, maar uiteraard is de praktijk weerbarstiger. Niet iedere organisatie is als een digi-company opgericht zoals Uber, Facebook en Airbnb.
Daarom werken we met onze klanten aan een stapsgewijze aanpak. Forse stappen, want klantverwachtingen nemen exponentieel toe, maar wel implementeerbaar.

Maak een afspraak
Stuur mail

KLANTEN

Efteling
Samsung
Peugeot / Citroën
Koninklijke Bibliotheek
PPG

THEORIE

THEORIE

WAT IS CUSTOMER INSIGHT?

Klantinzicht op basis van (big) data voor hogere klantbeleving en klantwaarde

Om een hogere klantervaring te bereiken en daardoor een hogere klantwaarde moet je weten wat de klant wat, waar, wanneer en waarom beweegt. Basis hiervoor zijn research en data-gathering. Met analyses worden deze vertaald naar informatie. Om vanuit analyse resultaten klantinzicht te creëren, is marketing- en klantexpertise, sectorkennis en creativiteit nodig. Klantinzichten die tot concrete acties leiden. Vaak wordt het resultaat weergegeven in Customer Journeys.
Lees meer over Customer Insight.

Klantinzicht: informatie & expertise

PREDICTIVE MARKETING

Met klantinzicht het gedrag van klanten voorspellen

Het is natuurlijk geweldig inzicht te hebben in welke propositie bepaalde klantensegmenten het meeste aanspreekt. Het wordt nog mooier als je weet met welke propositie, wanneer en via welk kanaal je de klant individueel het best kunt benaderen. Op basis van (big) data (met name transactie- en gedragsdata) is het mogelijk gericht klanten te selecteren die zeer waarschijnlijk in een specifieke propositie geïnteresseerd zijn (Customer targeting). Anderzijds is het ook mogelijk de proposities te definiëren die zeer waarschijnlijk door specifieke klanten gewaardeerd zal worden (Customer engagement). Lees meer over Predictive Marketing.

CUSTOMER INSIGHT
LEES MEER
PREDICTIVE MARKETING
LEES MEER
DOWNLOAD E-BOEK
Preview e-boek

AANPAK

AANPAK

HOE PAK JE HET AAN?

Klantinzicht met data – meer en beter

Klantinzicht wordt al decennia lang gebruikt voor product- en service-ontwikkeling. De blauwe oceaan strategie (Kim en Mauborgne, 2005) is daar een mooi voorbeeld van. Door het gebruik van (big) data is het mogelijk klantinzicht te creëren op veel meer gebieden (van kanaalselectie tot conversatie content), veel meer op meer specifieke klantgroepen of individuele klanten en veel frequenter in tijd tot zelfs real time.

Toepassingen customer insight & predictive marketing

Eerste stap: data analyse

Om klantinzicht uit data te destilleren zijn vele analysemodellen beschikbaar. Hieronder staat een aantal veel gebruikte modeltechnieken. Daarbij  onderscheiden we modellen die primair gericht zijn op Customer Targeting (de juiste klant de juiste propositie) en Customer Engagement (propositie/actie die meeste toegevoegde waarde levert voor de klant).

Meer dan data analyse

Voor continu en gestructureerd klantinzicht is een geautomatiseerd proces noodzakelijk. Het resultaat van de data analyse is een set van rekenregels (algoritmes) die in de programmatuur van de operationele systemen wordt opgenomen. Daarbij komen nog wel de nodige ICT-zaken aan de orde, zoals datatransmissie (tot en met streaming), datakwaliteit (data-cleaning, ETL) en dataprocessing. Bij echte big data waarbij data uit vele bronnen wordt geput, is dit echt nog een leuke uitdaging.

CIM7 HELPT

CIM7 HELPT

SAMEN MET CIM7

1. Resultaten

Alle projecten die we samen met onze klanten hebben gedaan, hebben geleid tot meetbare positieve resultaten. Lees hier een aantal cases.

2. Klantgericht werken = kerntaak organisatie, CIM7 helpt

Samen. Omdat we het alleen niet kunnen, maar vooral omdat ons uitgangspunt is dat als het project is afgerond uw organisatie het proces zelf gaat beheren. Klanten optimaal bedienen is uw kernactiviteit. Indien er (tijdelijk) onvoldoende resources (mensen, data opslag en data processing) zijn, kunnen we dat voor u verzorgen.

Waarbij kan CIM7 u helpen?

CIM7 Added Value

3. Leveren meer dan klantinzicht

Het creëren van klantinzicht op basis van (big)data is fantastisch, maar wij zien het als een halffabrikaat. Implementatie in de (grotendeels) bestaande bedrijfsprocessen is voor CIM7 onderdeel van het project. Hiervoor is veel ICT-kennis en ervaring nodig.

4. Top in vakgebied

CIM7 staat voor vakmensen met een diepe kennis van en ervaring in (big)data-analyse, ontwerpen van algoritmes, programmering en ICT-processen en -architectuur.

5. Het is pas goed als het werkt

Door onze brede achtergrond in marketing en communicatie hebben we in alle fasen van het ontwikkelproces voortdurend de focus op ‘Hoe vertalen we dit naar concrete acties voor de klanten van onze opdrachtgever’.

6. Blijven ontwikkelen

Ervaring is goed, maar alleen een garantie voor het verleden. Zeker op het gebied van big data anlytics en de daarbij behorende cloud-processing gaan de veranderingen supersnel. Daarom besteden we meer dan 20% van onze tijd aan studie en R&D.

7. Kennis delen

Eigenlijk hebben we er geen tijd voor, maar we dragen graag wat van onze kennis en ervaring in ons vakgebied over aan professionals die zich verder willen ontwikkelen.

Maak een afspraak
Stuur mail
CASES
LEES MEER
DE MENSEN ACHTER CIM7
LEES MEER