OVER CIM7

OVER CIM7

CIM7 voor meer klantinzicht & betere resultaten

CIM staat voor Cusomer Insight Management, het gestructureerd klantgericht aansturen van de organisatie aansturen op basis van data en research met als resultaat een hogere klantbeleving en klantwaarde.

De 7 staat voor meerdere betekenissen. Eén ervan is dat in de visie van CIM7 Customer Insight over 7 jaar (gerekend vanaf de oprichting) in alle organisaties is verankerd, of die organisatie haalt 2022 niet. Met deze gelimiteerde periode willen we ook aangeven dat er een ‘sense of urgency’ is om te veranderen en daadwerkelijk klantgericht te gaan acteren op basis van data.

Maak een afspraak
Stuur mail

Netwerk van specialisten

CIM7 werkt met een netwerk van gespecialiseerde data analisten en ICT developers en is actief in Nederland en België.

Managing Partners zijn Frank van Delft (Nederland) en Marc Van de Perre (België).
Yourzine, full service dialoog marketing bureau, is business partner van CIM7.

“Data driven Customer Insight will be the leading factor for successful business ”  CIM7

Initiatiefnemer en Managing Partner CIM7, Frank van Delft

Frank van Delft is expert in data science en predictive marketing op basis van (big) data en de implementatie daarvan in (internationale) grote en middelgrote bedrijven. Zijn kerncompetentie is bedrijven te helpen in het effectief verhogen van de klantwaarde en waarde voor de klant; door data, analytics, klantinzicht en marketing activation tot een gestructureerd proces te smeden. Opgeleid in kwantitatieve bedrijfseconomie en hogere informatica. Werkervaring in marketing, data en communicatie. Sinds 2014 managing Partner van CIM7, customer insight management.

Managing Partner CIM7, Marc Van de Perre

Marc van de Perre is expert in marketing analytics, waaronder data-mining, predictive modeling en de laatste technieken en technologie achter big data. Hij zet zijn kennis in op het gebied van marketing segmentiatie, database marketing, marketing automation en CRM en heeft internationale ervaring in grote ondernemingen en midden- en klein bedrijven.
Sinds juli 2015 is Marc Van de Perre Managing Partner van CIM7.

Mantra’s CIM7

  • Vernieuwing is altijd mogelijk en maakt het leven beter
  • Co-creëren is noodzakelijk, effectiever en leuker
  • Innovatie op basis (big) data is intuïtieve interpretatie van feiten
  • Als het niet meetbaar is, is het niet te managen

MISSIE CIM7

Klantgericht handelen in organisaties helpen versterken op basis van op data (en onderzoek) gefundeerd klantinzicht.