CUSTOMER INSIGHT

CUSTOMER INSIGHT

MEER OVER CUSTOMER INSIGHT

Klantinzicht op basis van (big) data voor hogere klantbeleving en klantwaarde.

Wat is Customer Insight of klantinzicht precies? We hebben het niet over ‘Insights, inzichten’ (meervoud), flarden van inspiratie of opmerkelijke vondsten die kunnen leiden tot mooie kansen en succes. Deze zijn zeker waardevol, maar bieden geen gestructureerde oplossing.

Customer Insight of klantinzicht is het begrip van wat klanten willen en waarom, gebaseerd op concrete informatie, waarmee de organisatie doelgericht actie kan ondernemen wat leidt tot tevreden klanten en een hogere klantwaarde.

CIM7 - big data voor beter klantresultaat

81% of companies say they (almost) have a holistic view of their customer

37% of consumers say their favorite retailer understands them

Die informatie komt uit verschillende bronnen, door actieve klantenbenadering zoals klantonderzoek en passieve klantbenadering waaronder de analyse van ‘big data’, social media data, informatie uit de organisatie zelf en van buiten. Op basis van die informatie wordt het klantinzicht ontwikkeld. Klantinzicht is actiegericht en sluit aan bij de authenticiteit van de organisatie.

“Customer Insight is niet alleen waardevol voor innovatie maar ook voor bedrijfsoptimalisatie” – CIM7

Klantinzicht is het fundament voor alle activiteiten die de organisatie onderneemt om de waarde voor de klant en de klantwaarde voor de organisatie te maximaliseren. In klantgerichte organisaties kent iedere medewerker dat klantinzicht, begrijpt het en handelt ernaar.

Customer Insight is

  • a holistic approach
  • to multi source business information
  • for building an actionable understanding of the customers,
  • in order to maximise customer experience and value.

PREDICTIVE MARKETING

PREDICTIVE MARKETING

MEER OVER PREDICTIVE MARKETING

Met klantinzicht het gedrag van klanten voorspellen.

Het begrip klantwaarde is een uitstekende graadmeter van het resultaat van alle marketinginspanningen van een organisatie (KRI, Key Result Indicator). Maar het geeft niet aan aan welke knoppen je moet draaien en/of hoeveel om de resultaten te verbeteren.

Door de begrippen klantwaarde en klantbeleving op te breken in componenten en fasen krijgen we wel grip op de onderliggende beinvloedbare factoren. Customer journey’s worden hierbij vaak als middel gebruikt om alle momenten, middelen en kanalen in een overzicht te brengen.

Veel van die onderdelen van Customer Value en Customer Experience kunnen we doorgronden met behulp van statistische analyses en modellen. Omdat steeds meer (big) data beschikbaar is, is het praktische gebruik steeds effectiever en het resultaat meetbaar. Het voorspellen van klantgedrag speelt hierbij een belangrijke rol.

Het selecteren van klanten tot wie je je als organisatie wilt richten op basis van voorspellingen (Customer targetting) en het voorspellen van de waarde die dit heeft voor de klant (Customer Engagement) vatten we samen onder de noemer
Predictive Marketing.

Maak een afspraak
Stuur mail

Klantwaarde & Klantbeleving maximaliseren